Hemtjänst, ledsagning, avlösning

Annelies Hemtjänstteam är auktoriserat av Nacka Kommun att bedriva hemtjänst, ledsagning och avlösning för äldre personer +65 år enligt SoL (Socialtjänstlagen) samt ledsagarservice och avlösarservice enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt avlösning enligt SoL till barn och ungdomar under 20 år.
Välj eller byt till oss i kundvalet via kommunen.

Vem kan få stöd?

  • Äldre över 65 år
  • Barn, unga och vuxna under 65 år med olika funktionsnedsättningar

Vilken hjälp/stöd kan du få från oss?

Vi erbjuder hemtjänst, ledsagarservice och avlösarservice. För att få stöd och hjälp måste du göra en ansökan (se nedan). Därefter gör socialtjänsten en utredning och fattar beslut om vilka insatser du har rätt till och i vilken omfattning.

Hemtjänst

Personer som har svårigheter att sköta dom dagliga sysslorna i hemmet och/eller sin egen omvårdnad på grund av ålderdom, sjukdom eller funktionsnedsättning kan beviljas hemtjänst. Hemtjänst innebär hjälp i den egna bostaden med till exempel städning, tvätt och inköp eller omvårdande insatser som till exempel hjälp att äta, dricka, klä sig och sköta sin personliga hygien. Stödet kan också bestå av trygghetslarm och matdistribution. Om du beviljas hemtjänst får du själv välja vem som ska utföra tjänsten.

Ledsagning

Ledsagning ska ge dig möjlighet till att delta i aktiviteter utanför det egna hemmet. Ledsagning kan t.ex. beviljas till fritidsaktiviteter, delta i kulturlivet, besöka vänner eller bara promenera. Om du beviljas ledsagning får du själv bestämma vem som ska utföra tjänsten.

Avlösning

Avlösarservice i hemmet innebär att vi tillfälligt tar över omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående. Avlösning kan vara en regelbunden insats eller ges vid oförutsedda situationer. Om du beviljas avlösning får du själv välja anordnare som utför tjänsten genom kommunens kundval.

Välj utförare efter beslut

Personer som har svårt att klara de dagliga sysslorna i hemmet kan få hjälp från hemtjänsten.
Enligt lagen är det ditt behov av hjälp som avgör vilka insatser du kan bli beviljad.

Ansökan om hemtjänst, ledsagning och avlösning görs hos Socialtjänsten i kommunen, äldreenheten eller enheten för funktionsnedsättning. Behovet utreds normalt först av en biståndshandläggare från kommunen i samråd med dig och/eller närstående.
Ansökan om hjälp med städning, tvätt, inköp, trygghetslarm eller matdistribution handläggs på ett enklare sätt.

När du blivit beviljad hemtjänst, ledsagning och/eller avlösning, kan du välja vem som ska få utföra insatserna hos dig. Om du vill använda Annelies Hemtjänstteam talar du om det för din handläggare på kommunen.

Byte till oss

Du som redan har hemtjänst men inte är nöjd med din nuvarande utförare kan byta till Annelies Hemtjänstteam.

Tala om det för din handläggare på kommunen så får du hjälp med bytet.
Du når biståndshandläggarna vid Socialtjänsten i Nacka Kommun på telefon: 08-718 80 00 (tryck 2).

Vad kostar hemtjänst? (2017)

Det är Nacka Kommun som bestämmer och debiterar avgifterna för hemtjänst direkt till dig. Avgifterna förändras normalt från år till år. Mer information om Nacka Kommuns avgifter för insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen) hittar du här eller så kontaktar du Socialtjänsten i Nacka Kommun.

Från och med 2017-01-01 är avgiften för hemtjänst för äldre i Nacka 150 kr per timme för de första 8 timmarna varje månad och därefter 90 kr per timme under samma månad.

Maxtaxa:
Avgifterna för hemtjänst, korttidsboende, trygghetslarm och dagverksamhet samordnas och kan aldrig blir mer än 2013 kr sammanlagt vilket är maxtaxan från och med 2017-01-01. Matkostnad tillkommer för matdistribution via Nacka Kommun samt matkostnad på korttidsboende och dagverksamhet.

Ledsagning och avlösning för personer över 65 år är kostnadsfri i Nacka Kommun (2017).

Trygghetslarm kostar 188 kr per månad (2017) för abonnemang och teknisk utrustning. Utryckningarna är avgiftsfria. Trygghetslarmet arrangeras och sköts av Nacka Kommuns egen larmpatrull.

Vi hjälper dig

Du är självklart välkommen att ta kontakt med oss direkt för att diskutera dina specifika behov så kan vi berätta mer om vad vi kan hjälpa till med.

Telefonnummer: 08-716 53 44
Telefontider: Vardagar 07.30-16.00 (lunchstängt 12.00-13.00)

Mer information

Fördjupande information om hemtjänst, ledsagning, avlösning och kundval hittar du på Nacka kommuns webbplats. Du når biståndshandläggarna vid Socialtjänsten i Nacka Kommun på telefon: 08-718 80 00 (tryck 2).