Trygghet, säkerhet och kvalitet


Att du ska känna dig trygg i ditt eget hem och med den vård du får är en av de viktigaste grundpelarna för oss. För att säkerställa kvalitet och säkerhet har vi ett antal hjälpmedel och rutiner.

  • Samma personal – genom att vi arbetar i vårdteam behöver du inte möta fler personer än nödvändigt.
  • Synlig ID-bricka – samtliga medarbetare ska bära ID-bricka väl synligt. De ska även kunna visa upp egen ID-handling, till exempel sitt körkort, om du vill det.
  • Dokumentation i IT-system – de insatser vi gjort hos dig registreras i vårt IT-system Mobil Omsorg. Här har vi överblick över allt som rör dig, kan följa upp och utvärdera insatserna. Systemet har hög säkerhet.
  • Säker nyckelhantering – dina nycklar förvaras i ett godkänt säkerhetsskåp och på ett sådant sätt att ingen utomstående kan härleda dem till din bostad. Nyckel måste kvitteras ut av våra medarbetare.
  • Fallprevention – våra medarbetare har genomgått Nacka Kommuns utbildning i fallskadeförebyggande åtgärder.