Avlösarservice

Annelies hemtjänst - avlösarservice

Den som vårdar en anhörig eller närstående har ofta lite tid över för sig själv och egna intressen. Avlösning eller anhörigstöd som det även kallas, kan både du som till exempel vårdar en sjuk make/maka eller tar hand om ett barn med särskilda behov få för att ha möjlighet att koppla av och göra egna aktiviteter genom att någon annan tar över vården under en begränsad tid. Insatsen ansöker du om hos kommunen. Du kan även beställa avlösning som en hushållsnära tjänst direkt av oss om tiden kommunen beviljat inte täcker alla dina behov.

Annelies Hemtjänstteam erbjuder kvalificerad avlösning så att du får möjlighet att komma ifrån en stund för egna aktiviteter som fyller på din energi. Du kan alltid känna dig trygg i att din närstående är i goda händer genom våra medarbetare som är erfarna, välutbildade och med ett stort hjärta.

Vi erbjuder individuellt anpassad avlösning till alla barn och vuxna med särskilda behov som blivit beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL), eller Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS).

Avlösning för personer över 65 år är avgiftsfri i Nacka Kommun.

I Nacka Kommun råder LOV (lagen om valfrihet) och du kan efter att du fått ett biståndsbeslut välja vilket av kommunen auktoriserat hemtjänstföretag som ska utföra dina beviljade insatser. Läs mer här om vilken hjälp i hemmet som du kan få från Nacka Kommun.

Om du vill att Annelies Hemtjänstteam ska hjälpa dig får du tala om det för din biståndshandläggare i Nacka Kommun.

Vem kan få avlösarservice?

En närstående, som vårdar någon, som har ett omfattande hjälpbehov på grund av varaktig sjukdom eller funktionshinder kan få avlösning. I biståndsbeslutet anges hur många timmar avlösning per månad som den enskilde har rätt till. Enligt lagen är det ditt behov av hjälp som avgör vilka insatser du kan bli beviljad av kommunen. Köper du tjänsterna direkt av oss finns inga begränsningar mer än gällande regler för vad som godkänns för rut-avdrag med Skatteverket.

Hur ansöker jag om hemtjänst, ledsagning och avlösning?

Är du över 65 år, kontakta äldreenheten i Nacka Kommun på telefon 08-718 80 00.
Läs mer om hur du ansöker här.

Är du under 65 år, kontakta omsorgsenheten i Nacka Kommun på telefon 08-718 80 00.
Läs mer om hur du ansöker här.

När du blivit beviljad avlösarservice, kan du välja vem som ska få utföra insatserna hos dig. Om du vill använda Annelies Hemtjänstteam talar du om det för din handläggare på kommunen.

Byte till oss

Du som redan har avlösarservice men inte är nöjd med din nuvarande utförare kan byta till Annelies Hemtjänstteam.

Tala om det för din handläggare på kommunen så får du hjälp med bytet.
Du når biståndshandläggarna vid Socialtjänsten i Nacka Kommun på telefon: 08-718 80 00.

Avlösarservice för barn med särskilda behov

När du beviljats avlösning för ditt barn innebär det att varje barn har en personlig avlösare. Ni föräldrar får mer tid för syskon, kan komma iväg på egna aktiviteter eller bara få vuxentid tillsammans. Insatsen ges i hemmet eller dess nära anslutning.

 

Anlita oss