Avlösarservice

Annelies hemtjänst - avlösarservice

Den som vårdar en anhörig eller närstående har ofta lite tid över för sig själv och egna intressen. Avlösning eller anhörigstöd som det även kallas, kan både du som till exempel vårdar en sjuk make/maka eller tar hand om ett barn med särskilda behov få. Insatsen ansöker du om hos kommunen. Du kan även beställa avlösning som en hushållsnära tjänst direkt av oss om tiden kommunen beviljat inte täcker alla dina behov.

Annelies Hemtjänstteam erbjuder kvalificerad avlösning så att du får möjlighet att komma ifrån en stund för egna aktiviteter som fyller på din energi. Du kan alltid känna dig trygg i att din närstående är i goda händer genom våra medarbetare som är erfarna, välutbildade och med ett stort hjärta.

Vi erbjuder individuellt anpassad avlösning till alla barn och vuxna med särskilda behov som blivit beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL), eller Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS).

Avlösning för personer över 65 år är avgiftsfri i Nacka Kommun.

Avlösarservice för barn med särskilda behov

När du beviljats avlösning för ditt barn innebär det att varje barn har en personlig avlösare. Ni föräldrar får mer tid för syskon, kan komma iväg på egna aktiviteter eller bara få vuxentid tillsammans. Insatsen ges i hemmet eller dess nära anslutning.

 

Anlita oss