Anlita oss


Det finns två sätt att anlita Annelies Hemtjänstteam; antingen genom kundvalet där du väljer oss för de insatser du blivit beviljad av kommunen  eller genom att anlita oss direkt för hushållsnära tjänster.

Hemtjänst, ledsagning och avlösning –  Välj eller byt till oss i kundvalet via kommunen

I Nacka Kommun tillämpas kundval inom hemtjänst, ledsagning och avlösning. Det innebär att du själv får välja anordnare som ska komma hem till dig. Det är bara anordnare som är godkända (auktoriserade) av kommunen som kan utföra insatsen. Kundvalet ger möjlighet att välja utifrån vad som är viktigt för dig och du kan byta utförare om du inte är nöjd. Annelies Hemtjänstteam är auktoriserat av Nacka Kommun att bedriva hemtjänst, ledsagning och avlösning.
Läs mer

Hushållsnära tjänster – Anlita oss direkt

Ibland kan det hända att du vill ha fler tjänster utförda än vad du blivit beviljad från kommunen. Du kan då anlita oss direkt för dessa, med eller utan RUT-avdrag.
Läs mer