Hemtjänst, ledsagning, avlösning

Annelies Hemtjänstteam är auktoriserat av Nacka Kommun att bedriva hemtjänst, ledsagning och avlösning för äldre personer enligt SoL (Socialtjänstlagen). Välj eller byt till oss i kundvalet via kommunen.

Vad innebär hemtjänst, ledsagning och avlösning?

Hemtjänst innebär hjälp med de dagliga sysslorna i det egna hemmet som exempelvis:

  • Städning
  • Tvätt
  • Veckoinköp
  • Stöd att följa med vid inköp
  • Stöd vid duschning
  • Promenad
  • Trygghetsringning

Insatserna kan även vara mer av omsorgsinriktade vid mer omfattande hjälpbehov som exempelvis matlagning, klä sig och sköta sin personliga hygien.

Insatserna utförs alla dagar i veckan mellan kl. 07:30-22:30.

Man kan även bli beviljad nattillsyn mellan kl. 22:30-07:30 och trygghetslarm som sköts i kommunal regi.

Ledsagning innebär:
– Hjälp att komma ut på fritids- eller kulturella aktiviteter utanför hemmet.

Avlösning i hemmet innebär:
– Att den som vårdar en närstående kan få möjlighet att koppla av och göra egna aktiviteter genom att någon annan tar över vården under en begränsad tid.

Samtliga insatser beviljas av kommunen i form av ett så kallat biståndsbeslut med tidsbegränsade insatser. I Nacka Kommun råder LOV (lagen om valfrihet) och du kan efter att du fått ett biståndsbeslut välja vilket av kommunen auktoriserat hemtjänstföretag som ska utföra dina beviljade insatser. Läs mer här om vilken hjälp i hemmet som du kan få från Nacka Kommun.

Om du vill att Annelies Hemtjänstteam ska hjälpa dig får du tala om det för din biståndshandläggare i Nacka Kommun. Du betalar för dina insatser direkt till kommunen och avgiften är densamma oavsett vilken auktoriserad hemtjänstutförare som utför insatserna. Läs mer om det avsnittet ”Vad kostar hemtjänsten”.

Du kan även köpa samtliga tjänster med rut-avdrag direkt av oss på Annelies Hemtjänstteam utan att ansöka om det via kommunen. Du betalar då för tjänsterna direkt till oss och vi ordnar med rut-avdraget direkt med Skatteverket.

Vem kan få hemtjänst, ledsagning och avlösning?

Personer som har svårighet att sköta hemmet och/eller sin egen omvårdnad, på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder, kan få hemtjänst. Enligt lagen är det ditt behov av hjälp som avgör vilka insatser du kan bli beviljad av kommunen. Köper du tjänsterna direkt av oss finns inga begränsningar mer än gällande regler för vad som godkänns för rut-avdrag med Skatteverket.

Hemtjänst:
Personer som har svårighet att sköta hemmet och/eller sin egen omvårdnad, på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder, kan få hemtjänst.

Ledsagning:
Beviljas för dig som har något funktionshinder – främst synskada, demens eller psykiskt funktionshinder. Ett funktionshinder som påverkar att du inte kan ta dig ut själv eller med hjälp av färdtjänst, och där det inte fungerar att få hjälp av frivilligorganisationer eller anhöriga för att delta i aktiviteter.

Avlösning i hemmet:
En närstående, som vårdar någon, som har ett omfattande hjälpbehov på grund av varaktig sjukdom eller funktionshinder kan få avlösning. I biståndsbeslutet anges hur många timmar avlösning per månad som den enskilde har rätt till.

Hur ansöker jag om hemtjänst, ledsagning och avlösning?

Kontakta socialtjänsten, äldreenheten i Nacka Kommun på telefon 08-718 80 00.

När du blivit beviljad hemtjänst, ledsagning och/eller avlösning, kan du välja vem som ska få utföra insatserna hos dig. Om du vill använda Annelies Hemtjänstteam talar du om det för din handläggare på kommunen.

Byte till oss

Du som redan har hemtjänst men inte är nöjd med din nuvarande utförare kan byta till Annelies Hemtjänstteam.

Tala om det för din handläggare på kommunen så får du hjälp med bytet.
Du når biståndshandläggarna vid Socialtjänsten i Nacka Kommun på telefon: 08-718 80 00.

Vad kostar hemtjänst?

Det är Nacka Kommun som bestämmer och debiterar avgifterna för hemtjänst direkt till dig. Avgifterna förändras normalt från år till år och det finns även en maxtaxa. Mer information om Nacka Kommuns avgifter för insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen) hittar du här eller så kontaktar du Socialtjänsten i Nacka Kommun.  Läs mer om avgifter på Nacka Kommuns hemsida

Ledsagning och avlösning i hemmet för personer över 65 år är kostnadsfri i Nacka Kommun (2019).

Trygghetslarmet arrangeras och sköts av Nacka Kommuns egen larmpatrull och det tillkommer en kostnad som kommunen debiterar.

Vi hjälper dig

Du är självklart välkommen att ta kontakt med oss direkt för att diskutera dina specifika behov så kan vi berätta mer om vad vi kan hjälpa till med.

Telefonnummer: 08-716 53 44
Telefontider: Vardagar 07.30-16.00 (lunchstängt 12.00-13.00)

Mer information

Fördjupande information om hemtjänst, ledsagning, avlösning och kundval hittar du på Nacka Kommuns hemsida. Du når biståndshandläggarna vid Socialtjänsten i Nacka Kommun på telefon: 08-718 80 00.