Hushållsnära tjänster

Om du vill ha hushållsnära tjänster utförda, erbjuder vi tjänster som underlättar ditt vardagliga liv. En del behov täcks ibland inte in under hemtjänstens försorg. Du har då möjlighet att köpa till de tjänster du saknar, som hushållsnära tjänster.

Till skillnad mot hemtjänst så behövs ingen utredning eller beslut från kommunen, utan du köper tjänsterna du behöver, direkt av oss. Många har möjlighet att få så kallat RUT-avdrag för dessa tjänster, vilket innebär att du enbart behöver betala halva arbetskostnaden (enligt gällande regler från Skatteverket).

Flera av våra kunder köper till extra hjälp som ibland inte täcks inom hemtjänstens försorg. Exempel på personlig omvårdnad, omsorg och tillsyn av en person i, eller i nära anslutning till, bostaden kan vara ledsagning till olika aktiviteter som passar just dig. Ett restaurangbesök, en båttur eller bara en promenad, följa med på bankbesök, besök vid vårdcentral eller liknande ärenden.

Annelies Hemtjänstteam sköter all administration med Skatteverket så det är enkelt för dig.

Kontakta oss

Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Telefon: 08-716 53 44
E-post: info@annelieshemtjanst.se