Annelies Hemtjänstteam får förnyad auktorisation för ledsagar- och avlösarservice

Annelies Hemtjänstteam kan glädjande meddela att vi på nytt har blivit godkända av Nacka Kommun som utförare i kundvalet av ledsagarservice och avlösarservice enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt avlösarservice enligt SoL (Socialtjänstlagen) för barn och ungdom under 20 år. Det innebär att vi nu är valbara som utförare av dessa insatser i Nacka Kommun. Vi har sedan 2003 arbetat med insatser till just denna målgrupp och vi är nu på nytt officiellt auktoriserade av Nacka Kommun.

Bakgrunden är att Nacka Kommun tidigare i år införde nya regler och villkor för att bli godkänd utförare för ledsagarservice och avlösarservice enligt LSS samt avlösarservice enligt SoL för barn och ungdom. Samtliga utförare som hittills velat fortsätta med dessa insatser har varit tvingade att söka en ny auktorisation. Bland annat har har kraven förtydligats rörande relevant utbildning, erfarenhet och kompetens från verksamhetsledning och medarbetare som arbetar i verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi har ett team av dedikerade medarbetare med rätt utbildning, kompetens och erfarenhet och med hjärtat på rätta stället som arbetar med dessa insatser för just denna målgrupp.

Vi välkomnar alla nya kunder!

Hur går det till att välja oss som utförare för dessa insatser? – Läs mer här