Annelies Hemtjänstteam genomför omorganisation

Vi genomför en omorganisation från den 1 september i och med att vi förvärvade MåBäst Hemtjänst i juni månad.

Rita Malmström som idag är verksamhetsansvarig på MåBäst Hemtjänst blir även ny verksamhetsansvarig för Annelies Hemtjänstteam.