Annelies Hemtjänstteam växer och övertar rörelsen i Rosanum Hemvård

Annelies Hemtjänstteam AB kan glädjande meddela att vi avtalat att per den 1 september 2015 förvärva rörelsen i Rosanum Hemvård AB. Det innebär att Annelies Hemtjänstteam tar över personal, kunder och rörelsen samt kontoret i Nacka Forum, men inte själva bolaget. Rosanum byter namn och affärsinriktning i samband med övertagandet.

Rosanum har varit verksamma i Nacka sedan 1994 och har en gedigen erfarenhet av hemtjänst, ledsagning, avlösning och hushållsnära tjänster för äldre och funktionsnedsatta personer. Bolaget är bland de äldsta hemtjänstföretagen i kommunen. Ledstjärnorna är integritet, respekt och kontinuitet gällande kontakt mellan personal och kund. Personalen kännetecknas av hög kompetens och att man arbetar självständigt under ansvar. De nuvarande ägarna av Rosanum, kommer att ägna sig åt annan verksamhet efter att rörelsen sålts till Annelies Hemtjänstteam men kommer att vara högst delaktiga i att överlämningen blir så bra som möjligt.

Förvärvet av rörelsen i Rosanum Hemvård kompletterar och förstärker vår närvaro i hela Nacka. De kompetenta och engagerade medarbetarna i Rosanum kommer att arbeta med oss för att tillsammans skapa det bästa hemtjänstteamet i Nacka Kommun. Tillsammans blir vi det enskilt största auktoriserade hemtjänstföretaget i Nacka med 84 anställda och närmare 280 kunder och tre kundnära kontor, ett i Ektorp Centrum, ett i Fisksätra i Saltsjöbaden samt ett i Nacka Forum.

Storleken underlättar för oss att alltid finnas nära våra kunder. Vi fortsätter arbeta i liten skala nära våra kunder som det familjära företag vi alltid varit, där varje kontor har ansvar för sina kunder i sitt område. Vi tittar nu på att utöka med fler lokala kontor i Nacka Kommun. Men det absolut viktigaste är att vi fortsätter erbjuda god omsorg och service där vårt mål är att våra kunder alltid ska känna sig trygga och nöjda. Det kommer att bli ett riktigt lyft för personal och kunder i såväl Rosanum som i Annelies Hemtjänstteam.

Jonas Törnqvist, VD och delägare Annelies Hemtjänstteam AB, Tel: 070 766 50 65