Annelies Hemtjänstteam förvärvar Marla Service

PRESSMEDDELANDE
Nacka 2016-06-15

Annelies Hemtjänstteam AB kan idag glädjande meddela att vi har avtalat att förvärva Marla Service AB per den 1 september 2016.

Marla Service AB är ett omsorgsföretag som sedan 2008 erbjuder hemtjänst, ledsagning och avlösning till såväl äldre som yngre personer enligt SoL och LSS, på uppdrag av socialtjänsten i Nacka Kommun. Företaget har 32 anställda där majoriteten är vård- och omsorgsutbildade undersköterskor med kontor i Fisksätra och med upptagningsområde Fisksätra/Saltsjöbaden. Marla Service är ett stabilt och välrespekterat företag inom hemtjänsten i Nacka och företagskulturen genomsyras av en humanistisk grundsyn, ett konstruktivt synsätt och en god laganda.

”Det som har varit avgörande för förvärvet är att vi har en gemensam syn på hur god omsorg ska bedrivas och bägge företagen har högt ställda mål vad gäller kontinuitet, delaktighet, flexibilitet, tillgänglighet och ansvarskänsla. Förvärvet av Marla Service kompletterar och förstärker vår närvaro i hela Saltsjöbaden. I samband med övertagandet kommer bolaget att fusioneras med Annelies Hemtjänstteam och verksamheten i Fisksätra/Saltsjöbaden kommer att utgå från Marla Service kontor i Fisksätra. De tidigare ägarna fortsätter att arbeta i det nya fusionerade bolaget och kommer att göra kundbesök och arbeta med oss för att integrera de IT baserade system för personalplanering, planering av kundinsatser och tidsredovisning som Annelies Hemtjänstteam så lyckosamt arbetat i, de senaste åren. Kunderna hos Marla Service kommer från och med den 1 september även att kunna köpa extra hushållnära tjänster med rut avdrag när t.ex. behovet inte täcks under hemtjänstens försorg. Det kommer att bli ett riktigt lyft för såväl Marla Service som för Annelies Hemtjänstteam”.

Jonas Törnqvist, VD och delägare Annelies Hemtjänstteam AB,
e-post: jonas@annelieshemtjanst.se Tel: 070 766 50 65

”Vi har efter moget övervägande, beslutat att överlämna ansvaret för driften av Marla Service till nya ägare. Det har varit viktigt att finna ägare som har samma målsättning som vi har haft, att fortsätta driva verksamheten enligt våra högt ställda kvalitetskrav och värderingar. Det känns tryggt att bli en del av ett så kompetent och långsiktigt företag som Annelies Hemtjänstteam. Verksamheten fortsätter att utgå från kontoret i Fisksätra och vi kommer att fortsätter att göra kundbesök, vilket vi tycker är stimulerande och utvecklande. Vi är övertygade om att samgåendet kommer bli ett riktigt lyft för båda företagen.”

Lahja Juujärvi och Eva Tiverios, ägare Marla Service AB


Annelies Hemtjänstteam AB är ett modernt och nytänkande vård- och omsorgsföretag som bedriver hemtjänst, ledsagning och avlösning för äldre och yngre personer på uppdrag av socialtjänsten i Nacka kommun. Vi erbjuder även hushållsnära tjänster med rut avdrag. Våra kunder ska känna sig väl bemötta och trygga genom kompetent och pålitlig personal som ger positiv vård och omsorg, i och utanför hemmet.

Vi har två kundnära kontor i Nacka, ett i Ektorp Centrum samt ett i Fisksätra i Saltsjöbaden och är den ledande utföraren av hemtjänst, ledsagning och avlösning i Nacka.

Ladda ner som PDF