Brandförebyggande arbete i hemmet

Äldre och personer med funktionsnedsättning som får hembesök av socialtjänsten är en känd riskgrupp när det gäller bränder i hemmet.

All personal som gör hembesök ska under hösten få utbildning och stöd i det brandförebyggande arbetet.
Utbildningen handlar bland annat om att bli medveten om några av de viktigaste tecknen på att den boende befinner sig i riskzonen för brand i hemmet.

Målet är att minska antalet svårt skadade och döda i bränder i hemmet med 30 % fram till år 2020!
Det brandförebyggande arbetet är ett samarbete mellan Nacka kommun och Södertörns brandförsvarsförbund.