Coronavirus covid-19

Här kommer vi kontinuerligt uppdatera informationen vartefter vi får nya rekommendationer att förhålla oss till, hur vår verksamhet minimerar spridningen av Coronaviruset covid-19.

För att minimera spridningen av coronaviruset förhåller vi oss till och noggrant följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra svenska myndigheter samt från vår uppdragsgivare Nacka kommun.

Medarbetare som uppvisar sjukdomssymtom ska stanna hemma och inte arbeta. Symtomfria personer bedöms inte vara smittsamma.

I vår hemtjänstverksamhet arbetar vi kontinuerligt för att minska riskerna för smitta genom att följa våra basala hygienrutiner och vi skickar kontinuerligt ut påminnelser till våra medarbetare om vikten av att tvätta händerna ordentlig med tvål och vatten före omsorgssatser påbörjas samt även efter och att använda den skyddsutrustningen som företaget tillhandahåller i form av handskar och skyddsförkläden enligt gällande rutin.

Vi rekommenderar våra äldre kunder att för närvarande inte följa med vår personal till matbutiken vid inköp. Våra medarbetare sköter inköpet åt våra kunder.