Coronavirus covid-19

Här kommer vi kontinuerligt uppdatera informationen vartefter vi får nya rekommendationer att förhålla oss till, hur vår verksamhet minimerar spridningen av Coronaviruset covid-19.

För att minimera spridningen av coronaviruset förhåller vi oss till och noggrant följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra svenska myndigheter samt från vår uppdragsgivare Nacka kommun.

Medarbetare som uppvisar sjukdomssymtom ska stanna hemma och inte arbeta. Symtomfria personer bedöms inte vara smittsamma.

I vår hemtjänstverksamhet arbetar vi kontinuerligt för att minska riskerna för smitta genom att följa våra basala hygienrutiner och vi skickar kontinuerligt ut påminnelser till våra medarbetare om vikten av att tvätta händerna ordentlig med tvål och vatten före omsorgssatser påbörjas samt även efter alternativt använda handsprit och att använda den skyddsutrustningen som företaget tillhandahåller i form av engångsskyddshandskar, engångsskyddsförkläden, visir enligt gällande rutin. Företaget tillhandahåller även munskydd som ska användas tillsammans med visir om kund uppvisar symptom för covid-19.

Vi rekommenderar våra äldre kunder att för närvarande inte följa med vår personal till matbutiken vid inköp. Våra medarbetare sköter inköpet åt våra kunder.