Klagomål och synpunkter

Om du har synpunkter eller klagomål på vårt arbete och dess utförande är vi mycket tacksamma om du delar med dig till oss, oavsett om det är ris eller ros. Det utvecklar våra arbetssätt och medarbetare till att bli ännu bättre.

Vi ser helst att du skriver ner dina synpunkter på blanketten som finns i kundmappen hemma hos dig. Du kan lämna blanketten till våra medarbetare som besöker dig. Det går också bra att ta kontakt med verksamhetsansvarig på telefon 08-716 53 44 eller via e-post info@annelieshemtjanst.se. Ett tredje sätt är att använda kontaktformuläret på vår webbplats.

Varje månad görs en sammanställning av synpunkter och klagomål som tas upp vid våra arbetsplatsträffar. Alla medarbetare blir på så sätt involverade i processen hur vi kan förbättra oss. Relevanta åtgärder sätts in så snabbt som möjligt och utvärderas kontinuerligt.