Kundreferenser

artikel

Barnfamiljen med trillingar
Familjen fick trillingar och har även en treåring och behöver hjälp och stöd med barnen och allt annat som behövs göras i vardagen i hemmet. Här har vi funnit det perfekta upplägget med en av våra medarbetare som arbetar halvtid hos familjen. Farmor i familjen arbetar resterande timmar som anhöriganställd.
barbfamilj barnfamilj2