Kundval inom hemtjänst i Nacka Kommun

I Nacka Kommun tillämpas kundval inom hemtjänsten. Det innebär att Du själv får välja vilken av de anordnare, som kommunen har godkänt, som ska utföra insatsen. Denna valfrihet och möjlighet till ett direkt inflytande ska bidra till förbättrad kvalitet. ​

Kundvalet ger möjlighet att välja utifrån vad som är viktigt för dig. Du kan byta anordnare om du inte är nöjd. Mer information hur du anlitar oss hittar du här.

Enligt lagen är det ditt behov av hjälp som avgör om du har rätt till de olika insatserna. Behovet utreds alltid först av en biståndshandläggare i samråd med dig och/eller närstående.

Annelies Hemtjänstteam är ett privat hemtjänstföretag som är auktoriserat av Nacka Kommun att bedriva hemtjänst.