Lyckat projekt om våra värderingar
Vi har under första kvartalet 2017 genomfört ett mycket lyckat projekt med tre psykologistudenter från Karolinska Institutet (KI). Projektet handlade om hur vi kan höja kvalitén i våra tjänster genom att förtydliga företagets värderingar.

Anledningen till projektet var att ägarna och företagsledningen i samarbete med medarbetarna, ville komma fram till vilka värderingar som är dom allra viktigaste och som vi bygger vår verksamhet på.
Målsättningen var att koka ner det till några få kärnvärderingar som ska genomsyra hela verksamheten och som i sin tur ska höja kvaliteten på våra tjänster och att vi har en gemensam syn på hur vi alla bemöter våra kunder och medmänniskor, så att vi får både nöjdare kunder och medarbetare.

Ägarna har sedan företagets grundades haft en tydlig idé om att ge våra kunder en personlig omsorg med hög kvalitet och kontinuitet. I takt med att företaget växt med fler anställda är det därför viktigt med en gemensam målsättning, vision och tydliga värderingar som för oss samman hur vi ska bemöta varandra och våra kunder. Det är våra värderingar som gör oss till vilka vi är och hur vi agerar och beter oss i allt vi företar oss. Varje medarbetare ska förstå att våra värderingar påverkar kvaliteten på insatsen och därmed våra kunders upplevelse av hur insatsen utförs. Vår vision och våra värderingar ska även hjälpa oss hur Annelies Hemtjänstteam kan utvecklas och bli bättre, idag och i framtiden.

Psykologistudenterna från KI har i projektet intervjuat såväl ledningen, samordnarna på kontoret och sexton medarbetare som arbetar med hemtjänst, omsorg och service hos våra kunder. Det var viktigt att så många personer som möjligt i företaget var delaktiga i projektet för att säkerställa ett bra utfall och skapa delaktighet.

Projektet har nu mynnat ut i att vi har kommit fram till följande grundvärderingar:
Engagemang, Kompetens och Omtanke förkortat till EKO. Ett eko till vår omvärld vilken värdegrund vi står för.

Du kan läsa mer utförligt om våra värderingar här.

Vi vill tacka alla medarbetare och psykologistudenterna från KI som varit delaktiga i projektet och bidragit att skapa en tydlig plattform med våra värderingar.

Jonas Törnqvist
Delägare, VD och t.f. verksamhetsansvarig

Annelie Strömberg
Delägare