Nyckelfri hemtjänst

Nyckelfri hemtjänstAnnelies Hemtjänstteam testkör just nu digital nyckelhantering med ett urval av kunder. Det innebär att vi inte behöver någon nyckel för att öppna våra kunders lås utan vi gör det med hjälp av mobiltelefonen. Testet kommer att pågå från 1 oktober till 31 December och vi gör det i samarbete med Nacka Kommun. Med hjälp av en dosa som kopplas ovanpå låsanordningen kan hemtjänsten komma in med hjälp av en speciell mobiltelefon. Systemet håller hög säkerhet och är väl beprövat sedan tidigare och används av flera kommuner i landet. Annelies Hemtjänstteam har varit med och drivit på införandet av nyckelfri hemtjänst i Nacka för att höja säkerheten för kunderna, bli mer effektiva samt spara på miljön.

Fördelen för våra kunder är att det inte blir några nycklar i omlopp på det sättet och säkerhetsnivån är mycket hög. Genom att göra det nyckelfritt vinner vi dessutom tid, miljö och ekonomi.

Efter årsskiftet när testperioden är över kommer en utvärdering att göras av Nacka Kommun om det nyckelfria system är något som ska införas för alla kunder som har hemtjänst i Nacka.