Fakta och milstolpar

Innan Annelie Strömberg startade Annelies Hemtjänstteam arbetade hon i 20 år inom hemtjänsten i Nacka kommun. Med en stor passion för sitt yrke och idéer om utveckling och förbättringar startade hon företaget år 2003. Med en tydlig värdegrund som bygger på engagemang, kompetens och omtanke arbetar alla medarbetare utifrån mottot:

”Våra kunder ska känna sig väl bemötta och trygga genom kompetent och pålitlig personal som ger positiv omsorg, i och utanför hemmet.”

Det goda ryktet har sedan starten spridit sig som ringar på vattnet och i dag är Annelies Hemtjänstteam en av de största privata utförarna av hemtjänst, ledsagning och avlösning i Nacka Kommun. Antalet medarbetare är ca 70 och kontor finns i Ektorp Centrum i Nacka.

Viktiga milstolpar

År Händelse
2016 I september köper Annelies Hemtjänstteam Marla Service AB och fusionerar det med moderbolaget. Köpet förstärker och kompletterar vår närvaro i Fisksätra och Saltsjöbaden.
2015 I september övertas rörelsen i Rosanum Hemvård och därmed är Annelies Hemtjänstteam det enskilt största auktoriserade hemtjänstföretaget i Nacka.
2015 I februari fusioneras MåBäst Hemtjänst med moderbolaget och byter namn till Annelies Hemtjänstteam och utgör nu företagets kontor i Saltsjöbaden.
2014 Annelies Hemtjänstteam köper MåBäst Hemtjänst i Saltsjöbaden. MåBäst förstärker och kompletterar vår närvaro i Fisksätra och Saltsjöbaden.
2010 Företaget flyttar till större och mer ändamålsenliga lokaler i Ektorp Centrum. Investeringar görs i ny logotype och webbplats. Nya miljövänliga företagsbilar införskaffas och ett nytt IT-system införs för att säkerställa kvalitet.
2009 Företaget auktoriseras och godkänns på nytt av Nacka Kommun då nya regler införs för hemtjänsten i Nacka.
2005 Företaget ombildas till aktiebolag och Jonas Törnqvist blir delägare.
2003 Annelies Hemtjänstteam startas av Annelie Strömberg och auktoriseras av Nacka Kommun.