Historik

Lång erfarenhet av hemtjänst

Annelie Strömberg grundade företaget 2003. Innan dess arbetade Annelie inom hemtjänsten i Nacka Kommun i 20 år. Med andra ord, vi har en bred och lång erfarenhet av hur hemtjänst ska bedrivas på bästa sätt. Vår grundidé hur vi vill bedriva hemtjänst har varit densamma sedan första dagen. ”Våra kunder ska känna sig väl bemötta och trygga genom kompetent och pålitlig personal som ger personlig vård och omsorg, i och utanför hemmet.” Företaget ägs och drivs idag av Annelie Strömberg och Jonas Törnqvist. Kontor finns både i Ektorp Centrum, Nacka och i Fisksätra, Saltsjöbaden.

Några milstolpar

1983-2003 Annelie arbetar inom hemtjänsten i Nacka Kommun
2003 Företaget grundas av Annelie Strömberg och auktoriseras av Nacka Kommun
2005 Företaget ombildas till aktiebolag och Jonas Törnqvist blir delägare
2006 Företaget erhåller högsta kreditvärdighet AAA av Soliditet
2009 Företaget auktoriseras och godkänns på nytt av Nacka Kommun då nya regler införs för hemtjänsten Nacka
2010 Företaget flyttar till större och mer ändamålsenliga lokaler i Ektorp Centrum. Investeringar görs i ny logotype, ny hemsida, nya miljövänliga företagsbilar införskaffas och nya IT system införs för att säkerställa kvalitet
2014 Annelies Hemtjänstteam köper MåBäst hemtjänst i Saltsjöbaden. MåBäst förstärker och kompletterar vår närvaro i Fisksätra och Saltsjöbaden.
2015 I februari fusioneras MåBäst Hemtjänst med moderbolaget och byter namn till Annelies Hemtjänstteam och utgör nu företagets kontor i Saltsjöbaden.