Vårt arbetssätt

Hur vill du ha det?

För att kunna stödja dig och dina anhöriga så bra som möjligt i din vardag utgår vi alltid från dina specifika behov och önskemål. Vi gör en noggrann planering av det dagliga arbetet som utförs av våra välutbildade medarbetare.

Individuell genomförandeplan

När vi fått besked från Nacka Kommun om vilka insatser du beviljats så träffas vi för ett första planeringsmöte. Vi kommer tillsammans överens om en individuell genomförandeplan baserad på biståndsbeslutet och dina önskemål om tider och hur arbetet ska genomföras. Planen och biståndsbeslutet finns sen i din mapp som du har hemma hos dig och även på vårt kontor. Den individuella planen är ett levande verktyg som våra medarbetare alltid ska arbeta utifrån.

Fastlagda rutiner

Vi arbetar utifrån fastlagda rutiner som är kända av medarbetarna. Alla nya medarbetare får en grundlig introduktion i vårt arbetssätt.

Kontinuitet

Vår målsättning är att du ska behöva möta så få medarbetare som möjligt i ditt hem. Det säkerställer vi genom att ett begränsat antal personer arbetar med just dig. Att lära känna dem som kommer hem till dig skapar både trygghet och förtroende är vår filosofi.

Kontaktperson ansvarar för utvärdering

Du får en utsedd kontaktperson hos oss som ansvarar för att ni tillsammans gör en utvärdering av våra arbetsinsatser en gång per år eller vid behov. Det är även kontaktpersonen som ser till att den individuella planen uppdateras om ditt vårdbehov förändras.