Målsättning med insatser

För hemtjänst, ledsagning och avlösning

  • Den enskilde är delaktig och kan påverka utförandet av insatsen.
  • Den enskilde blir bemött med respekt och hänsyn i kontakten med anordnaren.
  • Insatser är trygga och säkra.
  • Genomförandet av insatser planeras i samråd med den enskilde.
  • Den enskilde har kontinuitet i kontakterna med personal.