Riktlinjer för medarbetare

 • ​ID-bricka, ska alltid bäras synligt.
 • Att vara fräsch och välvårdad i arbetet.
 • Insatser är trygga och säkra.
 • Genomförandet av insatser planeras i samråd med den enskilde.
 • Den enskilde har kontinuitet i kontakterna med personal.
 • Att hålla god hygien och använda skyddsutrustning som t.ex. skyddshandskar för att minska smittorisken.
 • Att följa sekretess och tystnadsplikt
 • Att följa företagets policy för kundernas nyckelhantering
 • Att varje människa skall behandlas utifrån den unika person hon är, vilket innebär att vården, omsorgen och rehabiliterande insatser skall utformas individuellt.
 • Att alla människor har lika värde
 • Att varje människa kan utvecklas
 • Att visa respekt för kunder och deras anhöriga, att lyssna på deras önskemål och synpunkter.
 • Att lyssna på och bemöta kritik med synsättet att det kan förbättra arbetet
 • Att ha ett professionellt bemötande/förhållningssätt oavsett hur kunden agerar
 • Att vara artig, vänlig och serviceinriktad i arbetet
 • Att tänka på att man är företagets ambassadör
 • Att passa tider och informera om förändringar
 • Att ta personligt ansvar för att planera och prioritera arbetet
 • Att med glädje göra det lilla extra som kan överträffa kundens förväntningar