Trygghet, säkerhet och kvalitet


Att du ska känna dig trygg i ditt eget hem och med den omsorg du får är en av de viktigaste grundpelarna för oss. För att säkerställa kvalitet och säkerhet har vi ett antal hjälpmedel och rutiner.

  • Samma personal – genom att vi arbetar i geografiska omsorgsteam behöver du inte möta fler personer än nödvändigt.
  • Synlig ID-bricka och enhetliga arbetskläder – samtliga medarbetare ska bära ID-bricka väl synligt samt att vi alltid bär företagets kläder med vår logga  för att du ska känna igen oss. De ska även kunna visa upp egen ID-handling, till exempel sitt körkort, om du vill det.
  • Dokumentation i IT-system – de insatser vi gjort hos dig registreras i vårt IT-system Mobil Omsorg. Här har vi överblick över allt som rör dig, kan följa upp och utvärdera insatserna. Systemet har hög säkerhet.
  • Säker nyckelhantering – dina nycklar förvaras i ett godkänt säkerhetsskåp och på ett sådant sätt att ingen utomstående kan härleda dem till din bostad. Nyckel måste kvitteras ut av våra medarbetare.

Du kan alltid känna dig säker på att de medarbetare som kommer hem till dig har rätt utbildning och erfarenhet för jobbet. Vi lägger också stor vikt vid personliga egenskaper som empatisk och kommunikativ förmåga.

Våra medarbetare arbetar efter företagets tydliga värderingar, riktlinjer och rutiner.  Professionalism och ett gott bemötande är centralt. Samtliga medarbetare får lämna ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning och därefter får man lämna ett utdrag varje år.

Vårt kvalitetsarbete styrs av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt Nacka kommuns riktlinjer. Vi har kvalitetssäkrat insatserna och har kontinuerliga uppföljningsmöten och dokumenterad avvikelserapportering. Nya medarbetare får en grundlig genomgång av rutiner och förhållningssätt och arbetar först en tid tillsammans med erfaren personal. Våra medarbetare är vår största tillgång och därför jobbar vi för att alla på Annelies Hemtjänstteam ska må bra. Vi använder moderna elcyklar, elhybridbilar och erbjuder rabatterade träningskort och har infört en rökfri arbetsplats. Friskare medarbetare ger gladare kunder.