Rätt personal med rätt kompetens vid rätt tillfälle

Med hjälp av mobil OMSORG

mobil OMSORG är det datasystem som vi valt att använda och som ger alla medarbetare tillgång till aktuell och korrekt information så att de kan utföra och dokumentera arbetet effektivt och med hög kvalitet. Tydliga översikter och rapporter ger verksamhetschefen och våra samordnare ett komplett verktyg för bemanning, planering och uppföljning.

Kundinformation

mobil OMSORG innehåller komplett information om våra kunder, från fotografi, adress och karta till biståndsbeslut, vårdplanering/genomförandeplan, besök och anteckningar.

Att ha kontroll ger trygghet

Vi har all information tryggt och säkert förvarad på ett ställe samtidigt som den är tillgänglig när och där den behövs. Risken att missa en insats eller att inte ha tillräcklig information om kunden minimeras.

Säkert

I mobil OMSORG finns ett mycket välutvecklat säkerhetssystem med behörighet på roller och individer. Säkerheten styr såväl vad som en medarbetare skall ha tillgång till samt vad de skall kunna göra i systemet. Den inbyggda loggningsfunktionen säkerställer spårbarhet och möter de krav som olika myndigheter ställer.

Kvitto på utförda insatser

Vår personal är utrustad med speciella mobiltelefoner med NFC teknik (Near Field Communication) Lösningen ger ett objektivt och korrekt kvitto på varenda utförd insats, när den är gjord och av vem. Hos våra kunder har vi satt upp en liten läsbar etikett innanför dörren. Vår personal rapporterar via etiketten med sin mobiltelefon när dom kommer, när dom går och vilken insats dom utfört.