Våra medarbetare

Du kan alltid känna dig säker på att de medarbetare som kommer hem till dig har rätt utbildning och erfarenhet för jobbet. Vi lägger också stor vikt vid personliga egenskaper som empatisk och kommunikativ förmåga.

Våra medarbetare arbetar efter företagets tydliga värderingar och riktlinjer.  Professionalism och ett gott bemötande är centralt. Samtliga medarbetare får lämna ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning och därefter får man lämna ett utdrag varje år. För att du ska känna igen oss bär vi alltid företagets kläder med vår logga och en synlig ID-bricka. Om du vill kan vi visa upp vår ID-handling, till exempel våra körkort. Kundernas nycklar låses alltid in efter dagens slut.

Vårt kvalitetsarbete styrs av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt Nacka kommuns riktlinjer. Vi har kvalitetssäkrat insatserna och har kontinuerliga uppföljningsmöten och dokumenterad avvikelserapportering. Nya medarbetare får en grundlig genomgång av rutiner och förhållningssätt och arbetar först en tid tillsammans med erfaren personal. Våra medarbetare är vår största tillgång och därför jobbar vi för att alla på Annelies Hemtjänstteam ska må bra. Vi använder elcyklar, erbjuder rabatterade träningskort och har infört en rökfri arbetsplats. Friskare medarbetare ger gladare kunder.

Vi har  månatliga personalmöten samt ett utvecklingssamtal per år och medarbetare där utvärdering görs och där vi sätter nya målsättningar och utbildningsplan.