Våra värderingar
Annelies Hemtjänstteam är ett växande företag med många anställda. Därför är det viktigt med en gemensamma värderingar som för oss samman hur vi ska bemöta varandra och våra kunder. Det är våra värderingar som gör oss till vilka vi är och hur vi agerar och beter oss i allt vi företar oss.

Våra värderingar ska genomsyra allt vi gör för att du som kund ska ha ett fullvärdigt liv och känna välbefinnande.

Varje medarbetare ska förstå att våra värderingar påverkar kvaliteten på insatsen och därmed våra kunders upplevelse av hur insatsen utförs. Våra värderingar ska även hjälpa oss hur Annelies Hemtjänstteam kan utvecklas och bli bättre, idag och i framtiden.

Våra värderingar är Engagemang, Kompetens och Omtanke förkortat till EKO. Ett eko till vår omvärld vilken värdegrund vi står för.

Engagemang

• Med stort engagemang ansvarar vi för att planera och utföra kvalificerat omsorgsarbete i människors eget hem.
• Med stort engagemang strävar vi efter att överträffa våra kunders förväntningar.
• Med vårt professionella förhållningssätt är vi engagerade, ansvarstagande och personliga och vi skiljer på arbete och privatliv.
• Vi är stolta över vad vi gör och över att vara en del av Annelies Hemtjänstteam.

Kompetens

• Vi försöker alltid förstå varje kunds behov och önskemål.
• Vi strävar alltid efter att bli bättre genom att skaffa oss mer kompetens inom arbetet som ger kunderna ökad trygghet, säkerhet och nöjdhet.
• Genom nytänkande söker vi lösningar som ger oss och våra kunder en bättre livskvalitet.
• Med ett gott samarbete delar vi med oss av erfarenheter. Vi lär oss av varandra och vi hjälper varandra. Vi har alla ett gemensamt ansvar.

Omtanke

• Vi bemöter alltid varje människa med respekt.
• Med ett gott bemötande får vi människor att känna trygghet och säkerhet.
• Med lyhördhet får kunden inflytande över sin vardag och sitt hem.
• Vi ger hjälp till självhjälp.
• Vi är ett team som stödjer varandra inom företaget.