Annelies får toppbetyg av kunderna i Socialstyrelsens kundundersökning 2015

Företag som utför välfärdstjänster står som regel under tillsyn av någon eller flera myndigheter, och det är helt rätt. Hemtjänstföretagen i Sverige granskas såväl av Socialtjänsten i kommunen man arbetar i men även av Socialstyrelsen som bland annat utvärderar hur nöjda våra kunder är via en årlig enkät med frågor.

Nedan kan du se svar på ett urval relevanta frågor som har besvarats av äldre personer +65 år i en riksomfattande undersökning av Socialstyrelsen för år 2015:

Andel positiva svar gällande utförande, bemötande och förtroende

Chart by Visualizer

Fråga 1 – Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen skall utföras?

Fråga 2 – Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig?

Fråga 3 – Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar? T.ex. byte av tid/dag, förseningar, personaländringar etc.?


Chart by Visualizer

Fråga 4 – Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?

Fråga 5 – Känner du förtroende för personalen som kommer hem till dig?

Fråga 6 – Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har?