Avlösarservice

Annelies hemtjänst - avlösarservice

Den som vårdar en anhörig eller närstående har ofta lite tid över för sig själv och egna intressen. Avlösning eller anhörigstöd som det även kallas, kan både du som vårdar en sjuk make/maka , sambo eller partner få beviljat av kommunen för att ha möjlighet att koppla av och göra egna aktiviteter genom att någon annan tar över omsorgen under en begränsad tid. Insatsen ansöker du om hos kommunen. Du kan även beställa avlösning som en hushållsnära tjänst direkt av oss om tiden kommunen beviljat inte täcker alla dina behov.

Annelies Hemtjänstteam erbjuder kvalificerad avlösning så att du får möjlighet att komma ifrån en stund för egna aktiviteter som fyller på din energi. Du kan alltid känna dig trygg i att din närstående är i goda händer genom våra medarbetare som är erfarna, välutbildade och med ett stort hjärta.

Avlösning för personer över 65 år är avgiftsfri i Nacka Kommun.

I Nacka Kommun råder LOV (lagen om valfrihet) och du kan efter att du fått ett biståndsbeslut välja vilket av kommunen auktoriserat hemtjänstföretag som ska utföra dina beviljade insatser. Läs mer här om vilken hjälp i hemmet som du kan få från Nacka Kommun.

Om du vill att Annelies Hemtjänstteam ska hjälpa dig får du tala om det för din biståndshandläggare i Nacka Kommun.

Vem kan få avlösarservice?

En närstående, som vårdar någon, som har ett omfattande hjälpbehov på grund av varaktig sjukdom eller funktionshinder kan få avlösning. I biståndsbeslutet anges hur många timmar avlösning per månad som den enskilde har rätt till. Enligt lagen är det ditt behov av hjälp som avgör vilka insatser du kan bli beviljad av kommunen. Köper du tjänsterna direkt av oss finns inga begränsningar mer än gällande regler för vad som godkänns för rut-avdrag med Skatteverket.

Hur ansöker jag om hemtjänst, ledsagning och avlösning?

Kontakta socialtjänsten, äldreenheten i Nacka Kommun på telefon 08-718 80 00.

När du blivit beviljad avlösarservice, kan du välja vem som ska få utföra insatserna hos dig. Om du vill använda Annelies Hemtjänstteam talar du om det för din handläggare på kommunen.

Byte till oss

Du som redan har avlösarservice men inte är nöjd med din nuvarande utförare kan byta till Annelies Hemtjänstteam.

Tala om det för din handläggare på kommunen så får du hjälp med bytet.
Du når biståndshandläggarna vid Socialtjänsten i Nacka Kommun på telefon: 08-718 80 00.

 

Anlita oss