Ledsagarservice

Annelies hemtjänst - ledsagarservice

Att kunna ta sig utanför hemmet för besök och aktiviteter höjer livskvaliteten avsevärt. För många kan det vara svårt att på egen hand ta sig iväg på till exempel fritids- och kulturaktiviteter utanför hemmet eller besöka en vän.

Om du behöver hjälp och stöd för aktiviteter utanför hemmet kan ledsagning vara ett bra sätt. Genom Annelies Hemtjänstteam kan du få en person med dig som hjälper till med sådant du har svårt att klara själv.

Du kan ansöka om ledsagning som en insats från kommunen och då är den kostnadsfri men tidsbegränsad. Du kan även anlita oss direkt för ledsagning och köpa det som hushållsnära tjänster med rut-avdrag och då kan du själv bestämma hur många timmar du behöver.

Genom våra medarbetare som är erfarna, välutbildade och med ett stort hjärta är du alltid i goda händer.

I Nacka Kommun råder LOV (lagen om valfrihet) och du kan efter att du fått ett biståndsbeslut välja vilket av kommunen auktoriserat hemtjänstföretag som ska utföra dina beviljade insatser. Läs mer här om vilken hjälp i hemmet som du kan få från Nacka Kommun.

Om du vill att Annelies Hemtjänstteam ska hjälpa dig får du tala om det för din biståndshandläggare i Nacka Kommun. I Nacka Kommun är ledsagning kostnadsfri. Läs mer om det avsnittet ”Vad kostar hemtjänsten”.

Vem kan få ledsagning?

Ledsagning beviljas för dig som har något funktionshinder – främst synskada, demens eller psykiskt funktionshinder. Ett funktionshinder som påverkar att du inte kan ta dig ut själv eller med hjälp av färdtjänst, och där det inte fungerar att få hjälp av frivilligorganisationer eller anhöriga för att delta i aktiviteter.

Köper du istället tjänsten direkt av oss med rut-avdrag finns inga krav. Du bestämmer själv hur många timmar du önskar.

Hur ansöker jag om hemtjänst, ledsagning och avlösning?

Ta kontakt med socialtjänsten, äldreenheten i Nacka Kommun på telefon 08-718 80 00.

När du blivit beviljad ledsagning av kommunen, kan du välja vem som ska få utföra insatserna hos dig. Om du vill använda Annelies Hemtjänstteam talar du om det för din handläggare på kommunen.

Byte till oss

Du som redan har ledsagning men inte är nöjd med din nuvarande utförare kan byta till Annelies Hemtjänstteam.

Tala om det för din handläggare på kommunen så får du hjälp med bytet.
Du når biståndshandläggarna vid socialtjänsten i Nacka Kommun på telefon: 08-718 80 00.

Anlita oss