Vi stödjer Missing People i deras värdefulla arbete!

Missing People Sweden är en ideell förening som publicerar efterlysningar och hjälper polis och anhöriga med att arrangera skallgångar när personer försvinner spårlöst.

Verksamheten startade i januari 2012 och har sedan dess hjälpt anhöriga med efterlysningar, skallgångar, dykningar och hundspårning runt om i Sverige.

Hitta mer information om Missing Peoples arbete.